Prominutí úplaty za ŠD a MŠ

Zveřejněno: 31. 3. 2020, zapsal: Vladimíra Cozlová

Vážení zákonní zástupci. Vzhledem k uzavření školy a školní družiny a mateřské školy bude dubnová úplata školného prominuta. Inkasní platby za měsíc duben nebudou za školné v MŠ odečteny z Vašeho účtu, školné za ŠD přijaté na základě trvalých příkazů k úhradě Vám bude vráceno průběžně. Ostatní platby - předplacené školné, budou vraceny  individuálně nejpozději v měsíci červnu.