Lyžařský výcvikový kurz 2020

Zveřejněno: 17. 2. 2020, zapsal: Kateřina Levová

      Lyžařský kurz žáků 2. stupně se tradičně uskutečnil na Šumavě v lyžařském areálu Nad nádražím + Belveder ve dnech 25. – 30 ledna. Obavy některých  rodičů, zda budeme mít na čem lyžovat, byly zbytečné. Sice nás letos provází extrémně teplá zima, ale kdykoli teploty na horách spadnou dostatečně pod bod mrazu, vedení areálu nemešká a sněžná děla pracují naplno. Jistota sněhu  je jeden z důvodů, proč se právě sem tak rádi vracíme.

     V letošním roce se přihlásilo 27 žáků, z toho 14, kteří nemají s lyžováním žádnou zkušenost. Ubytování i stravování v hotelu Belveder je vždy na bezvadné úrovni. Žáci spali ve 3 a 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem.

      Díky ne úplně ideálním sněhovým podmínkám nejezdil malý vlek pro začínající lyžaře, a tak jsme výcvik u těchto dětí začali již v den příjezdu – v sobotu odpoledne na louce. Okusily pocit skluzu, dokonce „bruslily“ a získaly jistotu při jízdě na krátkých lyžích snowblade, kterými naše škola disponuje. Na těch pak pokračovaly i další den na svahu.

      Dle svých schopností byli všichni rozděleni do družstev a v těch pak podle plánu získávali nové dovednosti či upevňovali již nabyté.

     V neděli dopoledne lyžaři využívali jízdu na vleku (kotvě) naprosto bezproblémově. Ti začínající nejprve využili pohyblivý pás v lyžařské školičce, ale už odpoledne se přidali k lyžařům a jízdy absolvovali skvěle. Pomalým sjížděním šikmo svahem, za stálého přenášení váhy a nápodobou instruktorů děti téměř bez pádů kopec zvládaly. Dále pak při sjíždění měly čas na vstřebání a zvnitřnění našich teoretických rad.

       Odpočinkový den bez lyžování jsme využili pro pěší výlet na vrchol Hofmanky. Zde nás zastihla obrovská chumelenice, a tak jsme nepokračovali v naplánované trase na Špičácké sedlo, ale vrátili se zpět na oběd. Koulovačka čerstvým sněhem nás provázela až na hotel J. Odpoledne cesta pokračovala do Železné Rudy - města, kde jsme navštívili krásné Informační, turistické a environmentální centrum. Úchvatná je zde fauna i flóra Šumavy, jedna z expozic se věnuje též historii lyžování a nově je vybudovaná expozice mineralogie. Odměnou všem pak bylo posezení v cukrárně Sněhurka.

      Při večerních setkáváních se děti dozvěděly mnoho informací o výstroji, výzbroji lyžařů, pravidlech na sjezdových tratích, o Šumavě jako pohoří, zásadách pomoci apod. Díky IT technologiím si sdílíme, konzultujeme, hodnotíme, připomínkujeme vše, co se za celý den na svahu dělo. Vidět se na fotografiích a videích na svahu je mnohdy tou nejlepší zábavou J.

      Děti ve volných chvílích využívaly tělocvičnu na florbal + stolní tenis.      Na pondělí podvečer jsme dojednali přednášku náčelníka Horské služby, který dětem přiblížil nebezpečí hor, široké spektrum zásahů horské služby a dal dětem cenné praktické rady pro pobyt v horách.

      Vzhledem k bezproblémovému průběhu kurzu jsme zařadili pro zájemce i večerní lyžování. To sklidilo u dětí ohromný ohlas a zážitek, především u těch, kteří nic podobného předtím neabsolvovali.

       Všichni žáci po celou dobu pobytu dodržovali smluvená pravidla, vždy byli včas připraveni k plánované činnosti, řádně se účastnili všech akcí stanovených rozkazem dne. Na svahu si vzájemně pomáhali (jízda na vleku, hlídání se na sjezdovce (dvojice), poskytování pomoci při pádu, apod… .

      Při večerních programech nám byli chlapci ochotně nápomocni při zapojování techniky, dodržovali vždy určené služby -  jak na buzení, tak v jídelně. Tím vším velmi přispěli k bezproblémovému průběhu celého kurzu .          

      Ráda bych poděkovala nejen dětem za rozumné chování, ale velké poděkování patří i rodičům dětí za perfektní přípravu výstroje i výzbroje a dochvilnost při dopravě. V neposlední řadě velký dík kolegyním instruktorkám za týmového ducha po celou dobu výcviku.

Náhodný výběr z galerie
proch22 Co jsme si vypěstovali, to jsme snědli. 26 Listopad 2014 7 Co jsme si vypěstovali, to jsme snědli. 10