Volba povolání zavedla deváťáky na SOŠ Rokycany

Zveřejněno: 20. 12. 2019, zapsal: Jana Vichrová

  Ve středu 11.12.2019 navštívili deváťáci ze ZŠ a MŠ Radnice Střední odbornou školu v Rokycanech. Návštěva se uskutečnila v rámci předmětu Volba povolání. Při příjezdu byli rozděleni do skupin a odvedeni do jednotlivých učeben, kde plnili pod odborným  dohledem různé vědomostní úkoly. SOŠ Rokycany nabízí výuku čtyřletých oborů informační technologie, ekonomického lycea, a automatizační techniky. Škola poskytuje žákům dostatek možností k rozvíjení jejich schopností a zájmů, aby se při studiu cítili spokojeně a odcházeli ze školy dobře připraveni pro život.
     Během návštěvy se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o škole a jejím vybavení. Den si žáci náležitě užili  a při odchodu obdrželi svačinu a malý dárek.

Deváťáci navštívili SOŠ Rokycany 9Deváťáci navštívili SOŠ Rokycany 7Deváťáci navštívili SOŠ Rokycany 2Deváťáci navštívili SOŠ Rokycany 3Deváťáci navštívili SOŠ Rokycany 4Deváťáci navštívili SOŠ Rokycany 8Deváťáci navštívili SOŠ Rokycany 1Deváťáci navštívili SOŠ Rokycany 5Deváťáci navštívili SOŠ Rokycany 6