Úhrada stravného pro klienty České spořitelny - změna od září 2019

Zveřejněno: 8. 7. 2019, zapsal: Milena Raková

Vedoucí školní jídelny prosí klienty školní jídelny, kteří mají účet v České spořitelně, aby si během měsíce srpna založili souhlas s inkasem s platností od září 2019 pro účet školy vedený u Komerční banky. Nové číslo účtu příjemce u KB:

107-0451260207/0100.

 Důvody změny (vysoké poplatky za transakce a správu účtů po zrušení sběrných účtů ČS) byly avizovány  již v dubnu na třídních konzultacích. 

Děkujeme za pochopení.