Knížka pro prvňáčka

Zveřejněno: 31. 5. 2019, zapsal: Kateřina Levová

     Po několik let se naše škola zapojuje prostřednictvím vedoucí Městské knihovny v Radnicích paní Kratochvílové do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Tento projekt vyhlašuje Svaz knihovníků ČR a jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od 1.ročníku školní docházky. Knihovna pro ně připravuje návštěvy během roku, které vedou k rozvoji zájmu o četbu. Vše zakončí v květnu odměnou za úspěšné absolvování projektu – unikátní knížkou, která je NEPRODEJNÁ a vytvořena každoročně speciálně pro žáky 1.tříd. Letošním autorem knihy je Miroslav Tvrz a nazval ji: Kde se nosí krky.

      Žáci, když prokázali čtenářské dovednosti, byli obdarováni nejen krásnou knihou, ale i záložkou, časopisem a především PRŮKAZEM ČTENÁŘE knihovny Radnice. Ten jim byl darován do konce kalendářního roku zdarma.

      Věřím, že i přes velké možnosti digitálních médií, alespoň někteří přilnou k tištěné knize. Možná i díky tomuto projektu si děti budou rády chodit vypůjčovat knihy dle své libosti a zájmu. První krůček jsme již k tomu udělaly.