Prvňáci se učili třídit a využívat odpadový materiál

Zveřejněno: 21. 5. 2019, zapsal: Kateřina Levová

      Každoročně v průběhu svátečních dnů v květnu věnujeme jeden vyučovací den environmentální výchově. Den, kdy každá třída ve svém projektu věnuje pozornost životnímu prostředí. Děti se dozvídají jak zacházet s přírodou, přírodními zdroji, odpady a jejich dalším využití, ochraně toho, co nás obklopuje apod.

      Náš letošní program začal v radnické synagoze, kde sídlí ČSOP Radnice. Díky Marušce Paškové a Martině Ferusové se prvňáci dozvěděli mnoho novinek ze světa třídění odpadů. Nejen to, kam který použitý materiál patří, ale i jeho další možné využití. Bylo vidět, že se děti o tomto tématu baví doma i ve škole ve výuce, a tak již měly úctyhodné znalosti. Pojmy jako recyklace, skládkování, bioodpad atd. dokáží bez problémů používat v běžné mluvě.

      Třídit materiály si vyzkoušely i na vlastní kůži. Zahrály si s PET lahvemi a míčem hru, snažily se využít propadlé letáky k vytvoření zajímavé koláže. Poznávaly, co je bioodpad a jeho další využití. Součástí programu bylo také poznávání rostlin a květin, které nás obklopují a jejich správné pojmenování. Pokud děti rostlinku neznaly, našly si ji ve vystaveném herbáři a samy tak musely vyhledat, přečíst a zapamatovat si názvy známých rostlinek.

      Dále nás čekala cesta za staršími kamarády zpět do školy, kteří pod vedením pí.uč. Špelinové připravili dětem úkoly na stanovištích. Někde mohly uplatnit znalosti a dovednosti z předchozího bloku ze světa odpadů. Novinkou pro ně jistě bylo např.: umět si sbalit evakuační zavazadlo, sestavit správná čísla tísňového volání, umístit do obrázku jízdního kola jeho jednotlivé součásti, poznat stopy zvířat a podobně. Všechny úspěchy jim deváťáci zaznamenávaly na kartičky pomocí razítek. Jaká radost nastala, když na závěr děti dostaly za své snažení sladkou odměnu……………

      Zážitků na jedno dopoledne docela dost... A to jsem ještě nezmínila, že ráno nás z budovy školy doslova „vyhnal“ plánovaný simulovaný požární poplach. 

Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 4Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 17Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 2Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 3Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 15Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 8Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 7Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 6Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 19Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 12Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 16Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 5Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 1Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 20Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 9Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 18Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 10Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 14Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 11Prvňáci se učili třídit odpadový materiál 13