Školní kolo recitační soutěže

Zveřejněno: 18. 2. 2019, zapsal: Kateřina Levová

Do posledního místečka zaplněná učebna hudební výchovy se stala ve středu 13.února dějištěm školního kola recitační soutěže. V porotě usedli ti nejpovolanější: místostarosta Spolku divadelních ochotníků v Radnicích pan René Keller, přísedící Mgr. Zuzana Kusá a Mgr. Eva Michňová.

      Letošní ročník byl na recitátory o poznání bohatší nežli ty dva předchozí. Celkem se školního kola zúčastnilo téměř 40 recitátorů. Porota tedy měla nelehký úkol. Žáci byli rozděleni do pěti kategorií podle věku. Následně uvádím všechny ty, kteří se umístili na stupních vítězů:

       Nultá kategorie byla připravena pro ty nejmladší – žáky 1. tříd. Soutěžili mezi sebou žáci 1.A s 1.B. 

Pořadí vítězů:  1. místo – Honzík Lev

                      2. místo – Kačka Kotěšovcová

                      3. místo – Sofie Buchancová 

 

Tato kategorie je nepostupová. Vítězové dostali za své výkony diplomy a věcné dárečky.

I.kategorie: (žáci 2. a 3.třídy) – Zde soutěžili pouze žáci z 2.A mezi sebou, protože ze 3.třídy se nikdo nezúčastnil. Přesto zde bylo z koho vybírat – 10 recitátorů).

Pořadí:   1.místo – Jan Cholinský

              2.místo – Pavlína Kočková

              3. místo – Nela Šťáhlavská

      Dle předsedy poroty byla II. kategorie (co se kvality přednesu týče) ta nejhodnotnější. Sem patří děti ze 4. a 5. ročníku.

Pořadí:  1. místo – Tomáš Otto

             2. místo – Michaela Ottová

             3. místo – A. Levová , A. Zemanová

 

Žáci 2. stupně se utkali ve dvou kategoriích: 

 III. kategorie  –   1. místo – Kristýna Kesnerová

                            2. místo – Tomáš Hübner

                            3. místo – Jaroslav Kesner

 

 IV. kategorie -     1.místo – neuděleno

                             2.místo – P.Chloupek, P.Kalaš

                             3.místo – Svatava Oplová

 

       Všichni vítězové (kromě nulté kategorie) mají právo zúčastnit se okresního kola recitační soutěže v Rokycanech ve středu 27. února. Budeme držet všem našim soutěžícím palce!

Poděkování patří porotě za spravedlivý a objektivní přístup a samozřejmě vedení školy za věcné dárky pro vítěze.

Školní kolo recitační soutěže 2019 5Školní kolo recitační soutěže 2019 6Školní kolo recitační soutěže 2019 12Školní kolo recitační soutěže 2019 9Školní kolo recitační soutěže 2019 1Školní kolo recitační soutěže 2019 8Školní kolo recitační soutěže 2019 7Školní kolo recitační soutěže 2019 13Školní kolo recitační soutěže 2019 10Školní kolo recitační soutěže 2019 4Školní kolo recitační soutěže 2019 2Školní kolo recitační soutěže 2019 14Školní kolo recitační soutěže 2019 3Školní kolo recitační soutěže 2019 11