Nevšední zážitek v rámci primární prevence

Zveřejněno: 6. 2. 2019, zapsal: Kateřina Levová

V rámci školní primární prevence patologických jevů jsme dětem během dvou dnů umožnili vhled do problematiky osob se sluchovým postižením. Pozvání k nám přijali z Plzeňské unie neslyšících paní Lída Bašková – lektorka seminářů a její neslyšící kolegyně Zlatka. Dámy dětem nachystaly opravdu nevšední a velmi příjemný zážitek.  Během 90 ti minut se žáci seznámili se správnou komunikací s neslyšícími a jejími zásadami. Vyzkoušeli si hry beze slov, odezírání, tichou poštu ve znakovém jazyce a nechyběl ani minikurz znakového jazyka. Žáky velmi potěšilo, že se znakovým jazykem naučily své jméno, různé pozdravy, poděkování apod.

      Největším přínosem pro ně bylo setkání tváří v tvář s neslyšícím člověkem a možnost komunikovat s ním. Pro většinu to bylo setkání vůbec první v životě.      Ohlasy od pedagogů i dětí samotných byly velmi příznivé. Žáci vše zaujatě poslouchali a velmi rádi prakticky spolupracovali. Nejen děti, ale i my pedagogové jsme se dozvěděli mnoho užitečných a hlavně praktických věcí ze života neslyšících. Proto si troufám říci, že seminář PUN jistě nebyl u nás ve škole poslední.

      Průběh ze semináře pro 4. ročníky můžete zhlédnout ve fotogalerii.