Předávání Slabikáře

Zveřejněno: 8. 1. 2019, zapsal: Kateřina Levová

První velkou akcí pro letošní prvňáčky bylo slavnostní předávání knihy, kterou jako první zvládnou přečíst úplně sami. Tou je téměř pro každého začínajícího čtenáře SLABIKÁŘ. Ve druhé polovině listopadu jsme se i my vypravili do Městské knihovny v Radnicích na domluvené předání slabikářů. To však nebylo jen tak - zadarmo! Děti musely dokázat paní knihovnici i nám – třídním učitelkám, že si svou knihu opravdu zaslouží.

      Nejprve se od paní Kratochvílové dozvěděly něco o knihovně – jak a proč funguje, kdy ji mohou využít, co zde najdou apod. Následovaly praktické úkoly jako je: skládání obrázků typu puzzle, kde děti dokazovaly, jak znají naše české pohádky a večerníčky, znalost písmen abecedy a vymýšlení co největšího počtu slov začínající daným písmenem, správné listování knihou, přednes, zpěv, jazykolamy……. A úplně poslední disciplínou bylo vlastní čtení slabik a slov podle zdatnosti. Ti nejšikovnější čtenáři dokonce zvládali i celé věty.

      Náš plánovaný čas utekl tak rychle, že jsme téměř nestíhali ani polední oběd :D. Vyfotit se s první knihou chtěl ale téměř každý, a tak bříška musela trochu počkat. Ale stálo to jistě za to!

Předávání Slabikáře 2018 11Předávání Slabikáře 2018 2Předávání Slabikáře 2018 14Předávání Slabikáře 2018 12Předávání Slabikáře 2018 10Předávání Slabikáře 2018 16Předávání Slabikáře 2018 7Předávání Slabikáře 2018 9Předávání Slabikáře 2018 1Předávání Slabikáře 2018 15Předávání Slabikáře 2018 13Předávání Slabikáře 2018 8