Deváťáci zavítali na gymnázium a do střední odborné školy

Zveřejněno: 26. 11. 2018, zapsal: Jana Vichrová
 V pátek 16.11. 2018 žáci 9.A. třídy ZŠ a MŠ Radnice v rámci dne otevřených dveří navštívili
 Gymnázium a SOŠ v Rokycanech. 
 Gymnázium Rokycany má více než stoletou tradici.Bylo založeno již v roce 1873. Nabízí čtyřleté a osmileté studium  se všeobecným zaměřením. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka.
 Střední odborná škola v Rokycanech zajišťuje výuku čtyřletých oborů informační technologie, ekonomického lycea  a automatizační techniky. Informační a databázové systémy jsou perspektivním oborem a ekonomické lyceum  je přínosem pro žáky, kteří chtějí dále studovat na vysoké škole.
 Žáci měli možnost nahlédnout do jednotlivých učeben, kde pro ně byly přichystány různé vědomostní hry, a také  byli seznámeni s nabídkou studijních oborů na těchto školách. Získali bližší informace o škole a jejím vybavení.  Na SOŠ nechyběl ani chovatelský koutek.
 Návštěvu si užili, odnesli si spoustu nových znalostí a dojmů. Na závěr obdrželi všichni malý dárek.
Náhodný výběr z galerie
Advent20 VV a ČaSP ve 3. třídě 15 Besídka pro mateřskou školu 11 Pojďte s námi do přírody - výstava prací dětí z MŠ 6