Nabídka sportovních kroužků v novém školním roce

Zveřejněno: 28. 8. 2018, zapsal: Pavel Souček

V příloze naleznete nabídku kroužků, která se až tolik neliší od těch v předešlých letech. U 2 kroužků bude ještě dorozhodnuto, zda se otevřou či ne (dám na vědomí provedenou změnou v přiloženém souboru). Podstatnou novinkou je však skutečnost, že se nám povedlo prosadit se do projektu Hodina pohybu navíc, jehož kroužky se ale musejí řídit ve svém fungování pregnantně stanovenými pravidly, jejichž dodržování bude údajně podrobováno systematické a pečlivé kontrole. V praxi to značí, že kroužky musejí běžet v době chodu školní družiny a výrazným omezením je i to, že u vedoucích je vyžadována příslušná atestace, což zužuje počet vhodných kandidátů na minimum. Z účasti v tomto projektu by měla škola materiálně profitovat, proto máme o otevření těchto kroužků eminentní zájem (v našem případě připadají v úvahu házená, fotbal, volejbal a basket včetně jejich malých forem modifikovaných pro potřeby dětí na 1. stupni). Jiný termín než středa je zatím asi v podstatě vyloučen. Chvála Bohu není stanoven žádný spodní limit jako v případě atletické přípravky, takže se snad zdaří otevřít vše zamýšlené. Veškeré bližší info včetně zevrubného popisu okolností týkající se projektu HPN naleznete v příloze na jejím konci za nabídkou kroužků. Budu Vám nesmírně zavázán, kdybyste v případě zájmu o jakýkoli kroužek si celý soubor s nabídkou se zakroužkováním příslušných kroužků sami vytiskli a odevzdali i se jménem dítěte (dětí) třídním učitelům, kteří mi je předají. Na semináři zástupců center sportu, na který odjíždím v pátek 14.9. bych už velmi rád měl jasnou představu o tom, jaké kroužky poběží, proto se, prosím, snažte dodržet datum odevzdání tak, jak je uvedeno v průvodním textu v příloze. V případě, že by pro Vás vytištění dokumentu nebylo reálné, rád jej dítěti vytisknu, když za mnou ideálně v úterý 4.9. přijde.

Nabídka sportovních kroužků v novém školním roce (26,3 KB)