Malý záchranář - soutěž pro děti

Zveřejněno: 11. 6. 2018, zapsal: Kateřina Levová

Každoročně na jaře připravuje HZS Plzeňského kraje, odbor Rokycany  vědomostní a dovednostní soutěž pro děti 4. a 5.tříd -  Malý záchranář. Čtyřčlenné týmy jednotlivých škol plní celé dopoledne úkoly na připravených stanovištích. Záběr je velmi široký – požární prevence, poskytování první pomoci, volání na tísňové linky, prevence rizikového chování apod. Součástí je také znalostní test, který píše každý za sebe  a body se nakonec sčítají.

      Náš tým 4 žáků obsadil z 12 ti družstev  8.místo. Děti měly velmi dobré znalosti v testu, v požární prevenci i volání na linky. Trošku nás zaskočilo chování při nalezení nebezpečných předmětů a první pomoc, kde simulované tepenné krvácení ne úplně dobře ošetřily. Avšak při masáži srdce dokázali všichni krásně vzájemně spolupracovat a díky kontrolkám na cvičné panně viděli, že masírují správně. Odjížděli jsme o mnoho zkušeností bohatší, děti nadšené a spokojené. Jen je mrzelo, že si to příští rok již nemohou zopakovat.  

       Čekání na výsledky zpestřili hasiči dětem doprovodným programem. Ochotně odpovídali na jejich všetečné otázky. Děti si vyzkoušely sjíždění po hasičské tyči při poplachu, mohly si prolézat auta a také shlédnout práci výsuvného žebříku, který dosáhne do výšky 27m nad zemí.

      Za své umístění získali všichni upomínkové předměty a diplom.