Učit se dá i jinak - den environmentální výchovy 2018

Zveřejněno: 22. 5. 2018, zapsal: Kateřina Levová

      Na pondělí  7.května ŘŠ naplánovala projektové vyučování s tématem EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty). Třídní učitelé plánovali žákům program, ve kterém se propojí vztah k přírodě a životnímu prostředí, zážitek i prožitek a kde uplatní své vědomosti i dovednosti. Každá třída den pojala po svém.

      Ranní procitnutí děti pocítily ihned po zazvonění na začátek vyučování. Vyzkoušely si totiž co nejrychlejší, ale regulované a klidné opuštění školní budovy. To když byl vyhlášen simulovaný cvičný poplach. Tradičně jsme se všichni sešli na školním hřišti. Někteří  školní rebelové opět nezapomněli trousit poznámky typu: “Škoda, že to nebylo doopravdy.“J Pochvala za rychlý přesun nás neminula – vše jsme stihli cca za 4 minuty.

      Další program už byl v kompetenci třídních učitelů. Páťáci (což jsou mí svěřenci) nejprve navštívili Mobilní planetárium, které k nám pro velký úspěch již zavítalo opakovaně. Žáci zde mohli pozorovat vesmír, klimatické změny, život stromů apod. díky profesionálnímu softwaru a unikátním ukázkám. Nejpřitažlivější bylo pro všechny netradiční prostředí. Nafukovací planetární kupole, která podmínkami připomíná 3D kino. A učení se vleže – jak příjemné J……… My však měli ještě další program:

      Jsme zapojeni do celorepublikového programu: „Ukliďme svět – ukliďme Česko“. Tento den se nám náramně hodil. Společná dohoda zněla, že pomůžeme našemu blízkému okolí od zbytečných odpadků. Určené třídy se rozprchly na různé světové strany a převážně při hlavních komunikacích sbírali vše, co nerozvážní lidé zahodí při návštěvě Radnic či při pouhém průjezdu. Naším rajonem byla komunikace vedoucí na Břasy. Řádně vybaveni rukavicemi, pytli a signálními vestami jsme na téměř  1,5km trase naplnili 14 pytlů sešlapaného odpadu nejrůznějšího druhu. Unikátním úlovkem byly pruhy linolea a přímo na vrcholu kopce zřejmě něčí “uklizený sklep“ od zavařenin, kompotů a konzerv. Neuvěřitelné! Pro větší bezpečnost dětí jsme měli zajištěno zpomalení dopravy na nahlášených místech značkami od SÚS. Nedalo by se však spočítat množství bezohledných řidičů, kteří si to svištěli kolem nás, aniž by dali nohu z plynu L.

      Děkujeme panu starostovi i Městskému úřadu v Radnicích za poskytnutí pytlů, rukavic a následný odvoz všeho odpadu.

      U dětí samotných měla tato akce velký úspěch. Viděly za sebou kus odvedené práce a v množství nalezených odpadků se předháněly. Nedílnou součástí byla také spolupráce v týmech, kde měly rozděleny role a v nich se střídaly. V neposlední řadě si samy uvědomovaly, jaké množství odpadu kolem nás je, proč lidé z aut zejména PET lahve, použité obaly apod. vyhazují a kontrolují se navzájem (i své blízké), aby do této skupiny lidí nepatřily.