Třída 9.A - rozvrh hodin 2017/2018

  1 2 3 4 5 6 7 8
Po ČJ Z M F

VV D
Út NJ CH ČJ

M

TVh

TVd  HV

 

OV

St

CH ČJ F AJ M
   
Čt AJ M ČJ

NJ

 -

TVh/INFd *

INFh/TVd**

TVh/INFd *

INFh/TVd**

ČJ M
 Z
AJ      

* sudý týden ** lichý týden

Třídní učitelka:Mgr. Martina Nesterenková

Začátky a konce vyučovacích hodin:

1. hodina: 7:50 - 8:35 5. hodina: 11:30 - 12:15
2. hodina: 8:45 - 9:30 6. hodina: 12:20 - 13:05
3. hodina: 9:45 - 10:30 7. hodina: 13:10 - 13:55
4. hodina: 10:40 - 11:25 8. hodina: 14:00 - 14:45

Význam zkratek:

AJ anglický jazyk
ČaSP člověk a svět práce
ČJ český jazyk
CH chemie
F fyzika
HV hudební výchova
INF informatika
M matematika
NJ německý jazyk
OV občanská výchova
PRV prvouka
přírodověda 1.stupeň
přírodopis 2. stupeň
TV tělesná výchova
VKZ výchova ke zdraví
VL vlastivěda
VV výtvarná výchova
VP   volba povolání