Informace o stravování v MŠ

Vydávání obědů

Věk dítěte
Přesnídávka
Oběd Svačina
Ceny obědů

 

 

3 - 6 let

6,- Kč
19,- Kč 6,- Kč

7 let

7,- Kč
22,- Kč 6,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku,ve kterém dosahují věku podle bodů 1-2  (vyhl. č. 463/2011Sb.,kterou se mění vyhl. č. 107/2005Sb.,o školním stravování, ve znění vyhl.   č. 107/2008 Sb. s účinností od 1.1.2012).

Odhlašování obědů v pracovní den mezi 6:30 - 13:00 hodin na telefonních číslech: 736 417 792, 371 785 476, případně individuální domluvou či zápisem do sešitu v budově MŠ.

Úhrada za obědy:

  • zpětně, bezhotovostně inkasem
  • v hotovosti u vedoucí školní jídelny do 15. dne následujícího měsíce.
  • záloha na stravné se vrací až s ukončením předškolní docházky.