Stravování pro veřejnost

od 1. října 2012 nabízí školní jídelna Základní školy Radnice možnost stravování pro veřejnost. Oběd bude možno vybírat ze dvou variant.

Cena oběda (polévka a hlavní jídlo ) je 56,- Kč.

Zájemci o stravování se mohou hlásit v kanceláři školní jídelny u paní Ratajové denně od 7.15.do 8.00 hod. a od 13.30 do 14.30 hodin. Variantu oběda je vždy nutno volit do středy 11.30 hodin na následující týden z připraveného jídelníčku, který je k dispozici na nástěnce proti kanceláři školní jídelny nebo na internetových stránkách školy.

Bližší informace vám podá vedoucí školní jídelny na tel. 734165001 od 7.15 do 14.30 hod.