Stravování pro veřejnost

od 1. října 2012 nabízí školní jídelna Základní školy Radnice možnost stravování pro veřejnost. Oběd bude možno vybírat ze dvou variant.

Cena oběda (polévka a hlavní jídlo) je 56,- Kč.

Zájemci o stravování se mohou hlásit v kanceláři školní jídelny u paní Ratajové denně od 13.30 do 14.30 hodin. Variantu oběda je vždy nutno volit do středy 11.30 hodin na následující týden z připraveného jídelníčku, který je k dispozici na nástěnce proti kanceláři školní jídelny nebo na internetových stránkách školy

Bližší informace vám podá vedoucí školní jídelny.

iconInformační leták - stravování pro veřejnost.pdf (74,0 KB)

Zveřejněno: 22. 9. 2017
Zveřejněno: 13. 9. 2017
Zveřejněno: 8. 9. 2017
Náhodný výběr z galerie
Olympijský odzna OVOV 2017 11 Výlet za Buškem do Velhartic 14 Vzdělávání pedagogů v rámci KMU 7 Práce v 5. B 6