Plán akcí na květen 2019

7.5. Posezení s rodiči  u Vodníčků

14.5. Zápis do MŠ

15.5. Zoubky

29.5. Rozloučení s předškoláky - přírodní scéna u rybníka.


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plánované akce na školní rok 2018/2019

 

Září - Tatrování - Soptíci

Říjen - listopad - Posezení s rodiči/každá třída si vytvoří svůj program na završení podzimního období/

Prosinec - Vánoční nadílka

Leden - únor - Karneval - školkový karneval v Sokolovně

Únor - Masopust - průvod obcí

Březen - Vynášení Morany a vítání jara - průvod městem

             Noc s Andersenem - Pro předškoláky, program s přespáním ve školce

Duben - Čarodějnický slet 

Duben - Top hotel Praha - Soptíci

Květen - Celoškolní výlet do Dvorců

Červen - Den dětí - sportovní den 

Květen - červen - Rozloučení předškoláků

Ostatní akce budou průběžně zveřejňovány v plánu akcí.

 

    Dne 4.10.2018 jsme se zúčastnili slavnostního vyhodnocení Školka jinak 2018 v Senátu ČR. Byl to projekt, do kterého jsme prihlásili Soptiky a celkovou práci naší školky. Z Prahy jsme se nevrátily z prázdnou. Jako jediný zástupce Plzeňského kraje jsme získali cenu veřejnosti a odborné poroty, oceňujici jiný přístup ke vzdělání. Poděkování patří celému kolektivu MŠ Radnice, rodičům děti za velkou podporu a všem přátelům naší školky. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Monice Hübnerové a Jolaně Pěnkavové za vedení Soptiků.  

senát

Zveřejněno: 8. 10. 2018, celkový počet obrázků v galerii: 3
senát 1senát 2senát 3