Plán akcí na prosinec 2018

2.12. zpívání u Vánočního stromečku

8.12. zpívání v kostele - Újezd u Svatého Kříže

12.12. vystoupení pro klub důchodců

17.12. Zpívání v kostele

18.12. Vodníčkové - vánoční posezení, Šmoulové nadílka

19.12. Krtečci a Vodníčkové nadílka

Přejeme všem krásné Vánoce.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plánované akce na školní rok 2018/2019

 

Září - Tatrování - Soptíci

Říjen - listopad - Posezení s rodiči/každá třída si vytvoří svůj program na završení podzimního období/

Prosinec - Vánoční nadílka

Leden - únor - Karneval - školkový karneval v Sokolovně

Únor - Masopust - průvod obcí

Březen - Vynášení Morany a vítání jara - průvod městem

             Noc s Andersenem - Pro předškoláky, program s přespáním ve školce

Duben - Čarodějnický slet 

Duben - Top hotel Praha - Soptíci

Květen - Celoškolní výlet do Dvorců

Červen - Den dětí - sportovní den 

Květen - červen - Rozloučení předškoláků

Ostatní akce budou průběžně zveřejňovány v plánu akcí.

 

    Dne 4.10.2018 jsme se zúčastnili slavnostního vyhodnocení Školka jinak 2018 v Senátu ČR. Byl to projekt, do kterého jsme prihlásili Soptiky a celkovou práci naší školky. Z Prahy jsme se nevrátily z prázdnou. Jako jediný zástupce Plzeňského kraje jsme získali cenu veřejnosti a odborné poroty, oceňujici jiný přístup ke vzdělání. Poděkování patří celému kolektivu MŠ Radnice, rodičům děti za velkou podporu a všem přátelům naší školky. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Monice Hübnerové a Jolaně Pěnkavové za vedení Soptiků.  

senát

Zveřejněno: 8. 10. 2018, celkový počet obrázků v galerii: 3
senát 3senát 2senát 1