Vážení rodiče, milí žáci,

Ilustrační foto školka 1

vítám Vás na webových stránkách radnické základní a mateřské školy. Mým přáním je, abyste se na těchto stránkách dozvěděli řadu důležitých a také zajímavých informací o činnosti naší školy.

Chtěli bychom otevřít školu všem dětem s různým stupněm nadání a začlenit dění ve škole do dění obce. Prostřednictvím jednotného systému výchovy a vzdělávání dětí mateřské školy a základní školy vést děti k uvědomění si své role občana, který není lhostejný ke svému okolí.

Chceme žáky učit obhajovat svůj názor a současně respektovat názor druhých. Naším cílem je, aby ze školy odcházeli dobře připravení žáci, kteří se uplatní v životě a budou v dobrém vzpomínat na svoji základní školu.

Snahou všech pedagogických pracovníků je vytváření bezkonfliktní atmosféry ve třídách s důrazem na vztahy mezi dětmi. Víme, že jen v úzké spolupráci s vámi rodiči je možné dosáhnout stanovených cílů, proto uvítáme četnější dialog mezi námi pedagogy a vámi rodiči.

Na našich webových stránkách vám chceme představit školu, abyste si o ní mohli vytvořit ucelenou představu.

Zveřejněno: 8. 7. 2014
Zveřejněno: 8. 7. 2014
Zveřejněno: 26. 6. 2014
Zveřejněno: 26. 6. 2014
Náhodný výběr z galerie
Kroužek-únor 2 Projekt Náš region - Ovčín 5 Náš region - Kamenec 10 Anglie (červen 2011) 2
logo Město Radnice logo efs logo Středisko služeb školám logo ict-optim.cz